Складова база

Фирмата разполага с база, оборудвана със съвременни строителни машини за изкопни и възстановителни дейности. Високо квалифицирания персонал осъществява дейността с професионален ръчен и механизиран инструментариум.

Адрес на складова база на Флоранс 91:

бул. Илиенци No 123